fbpx

Na terenie jednej z naszych fabryk uruchomiliśmy system wysokowydajnego spawania dwudrutowego metodami MIG i MAG. Nosi on nazwę TPSi TWIN Push.

Jego koncepcja powstała w Biurze Rozwoju Pronar Wheels i została zrealizowana przez zespół doświadczonych inżynierów. Jest to pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych na świecie tak zaawansowany technologicznie system spawalniczy.

W fabryce system współpracuje z automatem do spawania ciężkich kół wieloczęściowych, wykonywanych ze stali o grubości od 15 do 30 mm. Automat zaprojektowano w taki sposób, żeby zestawianie przed spawaniem niezwykle ciężkich detali, jak i samo spawanie wraz z operacjami pomocniczymi, było realizowane przez zespół automatycznych manipulatorów, a praca człowieka ograniczała się jedynie do nadzorowania prawidłowego działania stanowiska. Spawanie jest prowadzone przy jednoczesnym użyciu czterech palników nadzorowanych przez cztery oddzielne systemy. W jednym czasie odbywa się spawanie doczołowe oraz pachwinowe w pozycji nabocznej lub podolnej.

W skład każdego z czterech systemów wchodzą dwa źródła spawalnicze o całkowitym natężeniu prądu spawania 1000 A. Są one sprzężone nadrzędnym modułem sterującym i synchronizującym oba źródła, podajniki drutu oraz dwudrutowe palniki spawalnicze.

W systemach TPSi TWIN Push zainstalowano zaawansowane oprogramowanie sterujące (osobno na każdej elektrodzie) przebiegiem parametrów prądowo-napięciowych. Dzięki temu technolog może stworzyć linie synergiczne dostosowane do ściśle określonych zadań.

Tak zaawansowany system wymaga specjalistycznej wiedzy, ale dzięki temu wydajność oraz jakość uzyskanych spoin stoi na najwyższym poziomie. Zaawansowane sterowanie procesem oraz pełna automatyzacja spawania otwierają nowe możliwości nieosiągalne przy użyciu metod konwencjonalnych. Dzięki zainstalowanemu systemowi doczołowe łączenie krawędzi felg o grubości do 15 mm jest teraz osiągalne podczas jednego przejścia palnika, co przy stosowaniu standardowych metod spawania MIG i MAG nie byłoby możliwe.

Same spoiny cechują się ponadprzeciętnymi właściwościami wytrzymałościowymi przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej geometrii. Na zgładach makroskopowych widoczny jest wysoki stopień penetracji spoiny w materiał spawany przy stosunkowo wąskiej strefie wpływu ciepła. Daje to gwarancję wysokiej jakości i wytrzymałości spawanego złącza.

Wysoki stopień automatyzacji oraz prędkości spawania wymaga zastosowania systemów wspomagających pracę operatora. Są to zespoły czujników laserowych automatycznie pozycjonujących palniki. Dzięki zainstalowanym kamerom, operator może obserwować proces spawania na monitorze.

Nowatorska praca naszych inżynierów umożliwiła zainstalowanie nowoczesnego systemu spawania, który pozwala na zaawansowaną automatyzację tego procesu. A to sprawia, że Pronar wzmacnia pozycję czołowego producenta kół tarczowych na świecie.

Menu