Workshop on the Bialystok University of Technology

Warsztaty na Politechnice Białostockiej

W marcu i maju Biuro Karier Politechniki Białostockiej, Dział Kadr Pronaru oraz Pronar Wheels zorganizowały serię warsztatów praktycznych, dotyczących negocjacji handlowych. Trzy edycje zajęć odbyły się na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie (woj. podlaskie), a ich uczestnikami byli studenci kierunków zarządzania i inżynierii produkcji.

Zajęcia prowadził Mateusz Czerniakiewicz – odpowiedzialny za sprzedaż Pronar Wheels we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Irlandii, wielokrotnie reprezentujący firmę i aktywnie uczestniczący w wielu zagranicznych imprezach branżowych (np. EIMA w Bolonii czy Agritechnica w Hanowerze).

Pierwsze zajęcia odbyły się w marcu. Ich temat brzmiał: „Jak wyjechać na targi i się nie przejechać?”. Mateusz Czerniakiewicz dzielił się swoimi doświadczeniami z licznych rozmów biznesowych (zwłaszcza z partnerami zagranicznymi), a następnie przeszedł do praktycznej części warsztatów.

Studenci – podzieleni na grupy z określonymi budżetami – mieli za zadanie przygotować firmę do uczestnictwa w targach, podczas których należało zrealizować wyznaczone zadania. Celem zajęć było nauczenie studiów sztuki przygotowania firmy do uczestnictwa w imprezach branżowych (także od strony logistycznej).

Workshop on the Bialystok University of Technology

Kolejne warsztaty odbyły się w maju. Studenci – podzieleni na grupy klientów i sprzedawców – prowadzili negocjacje. Zdolność umiejętnego prowadzenia rozmowy z potencjalnym klientem jest kluczowa przy ubieganiu się o pracę w firmie handlowej. Menedżer Pronaru obserwował negocjacje i korygował popełniane błędy. Dzięki temu studenci poznali zasady prowadzenia negocjacji nie tylko w teorii, ale również w praktyce, co niewątpliwie pomoże im w przyszłych karierach.

Podczas ostatnich warsztatów Mateusz Czerniakiewicz zapoznał słuchaczy z technikami powszechnie stosowanymi w handlu międzynarodowym. Bazował on nie tylko na własnym doświadczeniu, ale nawiązał także do badań amerykańskiego profesora Roberta Caldiniego – światowego autorytetu w zakresie analizy zachowań społecznych. Po prelekcji studenci – ponownie podzieleni na grupy sprzedawców i klientów – przeprowadzili rozmowy biznesowe z wykorzystaniem przedstawionych technik.

Workshop on the Bialystok University of Technology

Cykl zajęć i warsztatów pomógł studentom zdobyć praktyczną wiedzę potrzebną w kontaktach handlowych oraz poznać bliżej największego prywatnego pracodawcę w województwie podlaskim, jakim jest Pronar.

W trakcie spotkań przedstawiciele Pronar Wheels oraz Działu Kadr przedstawili oferty pracy, a także korzyści wynikające z zatrudnienia w Pronarze. Zajęcia zorganizowane przez Pronar i Biuro Karier Politechniki Białostockiej stanowią kolejny etap długofalowej współpracy, która ma w praktyczny sposób pomóc studentom w ich karierach zawodowych.

Daniel Grygoruk Specjalista ds. Marketingu

Daniel Grygoruk

Specjalista ds. Marketingu i wsparcia sprzedaży

Udostępnij artykuł:

Poprzedni wpis
Stawiamy na automatyzację
Następny wpis
Nowy cykl filmów technicznych