ZAPYTAJ O CENĘ SPRZEDAŻ KÓŁ

W celu ustalenia dokładnej oferty zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź poprzez formularz kontaktowy, jak również do siedziby głównej w Narwi.

Agnieszka Dąbrowska

+48 85 682 72 08

+48 509 399 687

agnieszka.dabrowska@pronar.pl

Daniel Goralewski

+48 85 682 72 08

+48 515 153 787

daniel.goralewski@pronar.pl

Daniel Milewski

+48 85 682 71 73

+48 504 197 465

daniel.milewski@pronar.pl

Mateusz Gudz

+48 85 682 73 67

+48 506 138 310

mateusz.gudz@pronar.pl

PIOTR JASIUK

+48 85 682 71 73

+48 515 278 106

piotr.jasiuk@pronar.pl

ŁUKASZ BOGUCKI

+48 85 682 71 73

+48 501 543 886

lukasz.bogucki@pronar.pl

PRONAR SP. Z O.O. SPRZEDAŻ KÓŁ

Wydział Kół Tarczowych

ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew

kolownia@pronar.pl

Obowiązek informacyjny – Administrator Danych Osobowych
Obowiązek informacyjny – Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, pod adresem: 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000139188, NIP: 543-02-00-939 (zwanej dalej: „PRONAR”). PRONAR ustanowił Inspektora Danych Osobowych, Kontakt pisemny Barbara Kuczko PRONAR Sp. z o.o. w Narwi, ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew; kontakt mailowy: iod@pronar.pl;

Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:

  • prawnie uzasadnionego interesu administratora danych na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO w postaci marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
  • W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie zgody telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego podstawą będzie zgoda (art. 6 usta 1 lit a RODO).
  • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, oraz firmom kurierskim w zakresie wysyłki czasopisma.
  • Dane osobowe przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, albo do momentu wycofania zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie zgody telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego a po tych okresach zgodnie z przepisami prawa przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Pan/Pani ma prawo do żądania od administratora : dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
  • W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie zgody telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego ma Pan/Pani prawo wycofania zgody.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO. Wniosek odnośnie realizacji w/w praw należy złożyć do Inspektora Ochrony Danych drogą listową lub na adres iod@pronar.pl

Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem otrzymania kwartalnika lub informowania o oferowanych przez PRONAR produktach lub usługach.

Menu