fbpx

Duża konkurencja na rynku wymusza od producentów i dostawców skracanie czasu w jakim wyroby trafiają do odbiorców. Przede wszystkim skrócenie poszczególnych etapów procesu jego dostarczenia wymaga stosowania coraz to nowych narzędzi, technologii oraz procesów zmierzających do szybszego wdrożenia produkcji (wytworzenia).

Jednym z takich narzędzi jest oprogramowanie należące do grupy CAE (Computer Aided Engineering), które wykorzystuje w swoich obliczeniach metodę elementów skończonych (oprogramowanie MES). Przede wszystkim MES jest najbardziej popularną metodą stosowaną w procesie wspomagania obliczeń inżynierskich (już na etapie projektowania). Wykorzystuje się ją w celu sprawdzenia (zweryfikowania) konstrukcji pod względem wytrzymałościowym.

Oprogramowanie MES
Pomiary MES

Wdrażanie innowacyjnych technologii, w tym także coraz bardziej zaawansowanych programów m.in. z grupy CAE (ANSYS i LS-DYNA), przyczynia się do sukcesywnego i stałego rozwoju Pronaru. Programy te pomagają we wcześniejszym wykryciu osłabionych miejsc konstrukcji projektowanych maszyn. Bez tego nowego oprogramowania można je było lokalizować dopiero po serii testów w czasie pracy. To z kolei zapobiega ewentualnym uszkodzeniom konstrukcji już na etapie projektowania. Skraca również czas wdrożenia wyrobu do produkcji seryjnej.
Dlatego oprogramowanie ANSYS daje specjalistom Pronaru możliwość analiz modeli 3D w złożonym stanie naprężeń. Możemy je analizować zarówno w zakresie liniowym, jak i nieliniowym. Po pierwsze oprogramowanie LS-DYNA pozwala na przeprowadzanie złożonych analiz dynamicznych. Ich istotnym czynnikiem jest czas oddziaływania zjawisk takich, jak na przykład zderzenia czy wybuchy.

Oprogramowanie MES

Używane w Pronarze oprogramowania CAE umożliwia:

 • określenie:
  • stanu naprężenia i odkształcenia w złożonym stanie,
  • deformacji,
 • oszacowanie współczynników bezpieczeństwa,
 • przeprowadzenie optymalizacji kształtu,
 • wykonywanie analiz:
  • naprężeń termicznych,
  • wyboczeniowych,
  • zmęczeniowych,
  • przepływowych,
  • częstotliwościowych drgań własnych,
 • wykonywanie obliczeń dynamicznych w postaci symulacji: zderzeń, upadków, crash testów i wybuchów.

Co najważniejsze konstruktorzy Pronaru uwzględniają w procesie projektowania wyniki analiz wytrzymałościowych. Uzyskane dzięki programom z grupy CAE, bazującym na metodzie elementów skończonych wyniki są pomagają lepiej optymalizować projektowane konstrukcje pod względem wytrzymałościowym i ekonomicznym.

Podsumowując, skomplikowane i zaawansowane obliczenia wytrzymałościowe z wykorzystaniem programów bazujących na metodzie elementów skończonych (oprogramowanie MES) stały się niezbędne. Przede wszystkim wykorzystujemy je w procesie powstawania nowych wyrobów. To w znaczący sposób przyczyniają się do sukcesu Pronaru.

Menu