×

MASZ PYTANIA?


Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania, oraz pomogą dobrać odpowiednie rozwiązanie do Twojej maszyny.

PRONAR SP. Z O.O.


ul. Mickiewicza 101A,
17-210 Narew

Tel. +48 85 68 27 227
Fax. +48 85 68 16 383
E-mail: opony@pronar.pl

NIP 543-02-00-939
REGON P-008002850
BDO 000014169
KRS 0000139188,
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy PLN 51.000,-

Kierownik ds. Sprzedaży krajowej

Menadżer Sprzedaży Krajowej

Menadżer Sprzedaży Krajowej

Menadżer Sprzedaży Krajowej


Kierownik ds. Sprzedaży na Europę Zachodnią


Specjalista ds. Sprzedaży


Specjalista ds. Sprzedaży


Menadżer ds. Sprzedaży


Specjalista ds. SprzedażyMenadżer ds. Sprzedaży


Specjalista ds. SprzedażyKierownik ds. Sprzedaży na Europę Wschodnią


Specjalista ds. SprzedażyMenadżer ds. Sprzedaży
Specjalista ds. Sprzedaży
Kierownik ds. Sprzedaży na Rynki Zamorskie


Specjalista ds. SprzedażyMenadżer ds. Sprzedaży
Specjalista ds. Sprzedaży
Kierownik ds. Sprzedaży OEM


Specjalista ds. Sprzedaży


Referent ds. handluMenadżer ds. Kluczowych Klientów


Specjalista ds. Sprzedaży


Specjalista ds. wsparcia sprzedaży


Menadżer ds. Sprzedaży


Specjalista ds. Obsługi KlientaKierownik ds. Zakupów i LogistykiSpecjalista ds. Zakupów i LogistykiMenadżer Sprzedaży KrajowejKierownik marketingu i wsparcia sprzedażyGrafik komputerowy / 3DMenadżer Sprzedaży KrajowejDyrektor Techniczny


Zastępca Dyrektora ds. TechnicznychDyrektor Handlu i MarketinguZastępca Dyrektora ds. Handlu i Marketingu


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, pod adresem: 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000139188, NIP: 543-02-00-939 (zwanej dalej: „PRONAR”). PRONAR ustanowił Inspektora Danych Osobowych, Kontakt pisemny Barbara Kuczko PRONAR Sp. z o.o. w Narwi, ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew; kontakt mailowy: iod@pronar.pl;

Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:

prawnie uzasadnionego interesu administratora danych na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO w postaci marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie zgody telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego podstawą będzie zgoda (art. 6 usta 1 lit a RODO).
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, oraz firmom kurierskim w zakresie wysyłki czasopisma.
Dane osobowe przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, albo do momentu wycofania zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie zgody telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego a po tych okresach zgodnie z przepisami prawa przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Pan/Pani ma prawo do żądania od administratora : dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie zgody telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego ma Pan/Pani prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO. Wniosek odnośnie realizacji w/w praw należy złożyć do Inspektora Ochrony Danych drogą listową lub na adres iod@pronar.pl

Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem otrzymania kwartalnika lub informowania o oferowanych przez PRONAR produktach lub usługach.