Containers in the docks

Import w 2021

Rok 2021 był niewątpliwie czasem trudnym dla firm na całym świecie. W wyniku pandemii oraz innych niesprzyjających okoliczności przerwane zostały łańcuchy dostaw. Sytuacja na rynku transportowym odbiła się nie tylko na naszym eksporcie, ale i imporcie. Wzrastające zapotrzebowanie na kompletne koła ogumione oraz rozwój naszej hurtowni opon wymagało od nas wielotorowego myślenia i planowania.

Logistycy z całego świata zapamiętali tamten rok jako rekordowy pod względem wzrostu cen transportu.

Przykładowo, w szczytowym momencie stawki transportu z Indii były sześciokrotnie wyższe w porównaniu z analogicznym okresem z roku 2020. Koszty frachtów potrafiły być jeszcze wyższe w przypadku innych destynacji, jednak na nas największy wpływ miały właśnie Indie, gdyż to właśnie tam jest zlokalizowany nasz partner – producent opon TVS Eurogrip.

Wzrost stawek do niebotycznie wysokich kwot to nie jedyny napotkany problem w zeszłym roku. W pewnym momencie zaczęło brakować pustych kontenerów, a także miejsc na statkach, co znacznie wpływało na transit time. Na czasy dostaw negatywny wpływ miała również dostępność kierowców w Polsce. W krytycznym momencie odwóz kontenerów z trójmiejskich portów opóźniał się nawet o 4-5 dni.

Remedium na napotkane problemy stanowiła rzecz jasna dywersyfikacja. Zaczęliśmy współpracę z nowymi spedycjami, które mają duże doświadczenie w organizacji transportów morskich i kolejowych po Nowym Jedwabnym Szlaku.

Ponadto zadbaliśmy o utrzymanie zapasów na bezpiecznym poziomie – przygotowywaliśmy się na możliwość braku dostaw opon. Ta taktyka się opłaciła – słynna już blokada Kanału Sueskiego nie wpłynęła tak bardzo na funkcjonowanie Sekcji Zakupów i Logistyki. Co prawda towar dotarł do nas z dwutygodniowym opóźnieniem, lecz podwyższone stany magazynowe pozwoliły nam kontrolować sytuację i na bieżąco zaspokajać potrzeby poszczególnych wydziałów, sekcji i klientów zewnętrznych.

Wzrost importów względem roku poprzedniego wiązał się z większymi wymaganiami wobec naszego magazynu. W związku z tym konieczne było znalezienie na początku 2021 roku dodatkowej powierzchni magazynowej. To w połączeniu z obsługą outsourcingową i dostawami „just in time” spowodowało, że magazyn mógł sprawnie i elastycznie podchodzić do realizacji bieżących zamówień.

Aby jeszcze lepiej odpowiedzieć na logistyczne potrzeby, magazyn Pronar Wheels czeka modernizacja. W II kwartale bieżącego roku ma zostać zwiększona ilość miejsc paletowych o ponad 100%. Osiągniemy to poprzez zastąpienie zwykłych regałów regałami wysokiego składowania oraz implementację nowoczesnych wózków wysokiego składowania reach truck marki Pronar. Dodatkowo Sekcja Zakupów i Logistyki inwestuje w specjalne kosze do opon, aby na tej samej powierzchni móc składować ich jeszcze więcej.

Pronar Wheels Tyre Warehouse

Co może przynieść obecny rok? Jeśli chodzi o utrudnienia, to są one jeszcze większe od tych z 2021 roku. Rekordowe już ceny frachtów, przerwane łańcuchy dostaw spowodowane brakiem kontenerów oraz niestabilna sytuacja we Wschodniej Europie będzie wymagała podejmowania trudnych decyzji. Eskalacja konfliktu już w tej chwili doprowadziła do przerwania południowej nitki Nowego Jedwabnego Szlaku przechodzącego przez Ukrainę. W kwestii cen największym zagrożeniem jest oligopol głównych armatorów, którzy z pozycji dominującej narzucają ceny frachtów.

Jesteśmy już świadomi tego, że najlepiej jest spodziewać się niespodziewanego, dlatego obecnie testujemy nowe połączenia oparte o porty znajdujące się w Europie Zachodniej, gdzie naturalnym przedłużeniem jest kolejowy transport intermodalny. Ponadto, Sekcja Zakupów i Logistyki Pronar Wheels pracuje nad usprawnieniem pracy magazynu oraz dostaw. Implementacja nowych rozwiązań z zakresu zarządzania przestrzenią magazynową jak i alternatywnych dróg transportowych to zaledwie wierzchołek góry lodowej przedsięwzięć podejmowanych przez naszą sekcję.

Bartłomiej Ługowoj

Bartłomiej Ługowoj

Kierownik ds. Zakupów i Logistyki

Udostępnij artykuł:

Poprzedni wpis
Transport kontenerów w roku 2021
Następny wpis
Uruchamiamy Pronar Wheels Space Program!