Research and Development Centre

Centrum Badawczo – Rozwojowe

Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań oraz technologii jest jednym z warunków rozwoju przedsiębiorstw.

Nie powinno ono być jednak celem samym w sobie, gdyż najważniejsza jest umiejętność wykorzystywania wyników prac badawczych w praktyce gospodarczej i osiąganie z tego tytułu korzyści. Możliwość dostosowania działalności badawczo-rozwojowej do wymogów rynkowych sprawia, iż firma staje się konkurencyjna, a sprzedawane usługi czy towary – unikatowe.
Research and Development Centre
Na konkurencyjnym rynku źródłem przewagi stają się innowacje, zdolność do efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich, wiedzy oraz wyników badań. Utworzenie w Pronarze Centrum Badawczo-Rozwojowego było naturalną konsekwencją strategii i misji realizowanej w firmie od lat. I nie chodzi tylko o zyski, ale też o to, aby zatrzymać zajmującą się badaniami utalentowaną kadrę oraz zniwelować bariery pomiędzy sferą gospodarczą a badawczą.
Centrum Badawczo-Rozwojowe dysponuje skanerem 3D, umożliwiającym szybką weryfikację wymiarów prototypów pod kątem jakości ich wykonania oraz największą w Polsce nowoczesną wielkogabarytową drukarką 3D Fortus 900 MC, która zapewnia wytwarzanie trójwymiarowych obiektów z tworzywa sztucznego na podstawie modelu 3D i sprawdzenie ich cech funkcjonalnych. CBR wykorzystuje stanowiska obliczeniowe pozwalające uzyskać rozkłady naprężeń i odkształceń projektowanych konstrukcji za pomocą modelowania FEM (Finite Element Method).

Pełna oferta badań wykonywanych w Centrum Badawczo- Rozwojowym Pronar:

 • siłowników hydraulicznych;
 • silników, pomp i rozdzielaczy hydrauliki siłowej;
 • wytrzymałości przewodów hydraulicznych (DIN/ISO 6802, DIN/ISO 6803, ISO 8032);
 • ładowaczy i maszyn napędzanych hydraulicznie;
 • udźwigu trzypunktowych układów zawieszenia;
 • mocy hydrauliki zewnętrznej;
 • statycznych konstrukcji ochronnych ROPS (Roll Over Protective Structures) wg PN-ISO 5700:1996, Dyrektywy 2009/75/WE, CODE 4, CODE 6, CODE 7;
 • zaczepów i zabezpieczeń (Regulamin 58 EKG ONZ, Regulamin 73 EKG ONZ);
 • wytrzymałości zmęczeniowej osi;
 • wytrzymałości mechanicznej i wytrzymałości dynamicznej produktów;
 • skuteczności hamowania osi (maszyna bezwładnościowa) R13 EKG ONZ;
 • wpływu naprężeń odkształceń spawalniczych na występowanie bicia osiowego i promieniowego koła oraz innych zespołów kołowo-symetrycznych;
 • optymalizacji parametrów obróbki plastycznej blach nowych wyrobów (technologia tłoczenia);
 • rozkładów temperatur (termografia);
 • symulacji zwijania obręczy kół;
 • rozwoju technologii fail safe (bezpieczne badania niszczące) przy badaniu kół tarczowych;
 • diagnostyki prototypów (układy hydrauliczne i hamulcowe);
 • spoin i uszkodzeń materiałowych w komorze z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego;
 • składu chemicznego stali metodą spektrometrii iskrowej;
 • uszkodzeń materiałowych metodą ultradźwiękową;
 • pojazdów i maszyn w komorze termicznej (ekstremalne temperatury od -40°C do +80°C);
 • konstrukcji FOPS (Falling Object Protective Structures) wg CODE 10;
 • stateczności pojazdów (m.in. R111 EKG ONZ);
 • układów paliwowych;
 • parametrów tworzyw sztucznych (ISO 1133, PN-EN ISO 1183-1:2013-06 A);
 • kompatybilności elektromagnetycznej pojazdów i maszyn (Regulamin 10 EKG ONZ);
 • wielkości elektrycznych;
 • hałasu maszyn (ISO 3744);
 • powłok malarskich (ASTM D2794-93, PN-EN ISO 2409:2013-06, PN-EN ISO 2808:2008, PN-EN ISO 2812-1,2:2008, PN-EN ISO 2813:2014-11, PN-EN ISO 4628-1,2,3,4,5:2005, PN-EN ISO 4628-8:2013-05, PN-EN ISO 6860:2006, PN-EN ISO 15184:2013-04);
 • w komorze solnej (ISO 9227);
 • w komorze wilgotnościowej (ISO 6270-2);
 • w komorze UV (ISO 16474-2, ISO 4892-2).

Research and Development Centre
Centrum wykonuje usługi cięcia laserem 3D, który tnie z bardzo wysoką precyzją różnego typu rury (okrągłe, kwadratowe, prostokątne) i profile stalowe (T, 2T, H, C, I i L). Maszyna umożliwia również gwintowanie w trakcie procesu cięcia. Centrum Badawczo-Rozwojowe wdrożyło technologię zgrzewania tarciowego i prowadzi badania wytrzymałościowe tych połączeń.
Research and Development Centre
Marcin Bukowski Specjalista ds. Marketingu

Marcin Bukowski

Specjalista ds. Marketingu

Udostępnij artykuł:

Poprzedni wpis
Automatyzacja – wyższa jakość
Następny wpis
Minister Rolnictwa w Pronar